Wetsvoorstel opkoopbescherming en verruiming mogelijkheden tijdelijke verhuur

Dit wetsvoorstel maakt het mogelijk om in een gebied een opkoopbescherming in te voeren, zodat mensen die op zoek zijn naar een koopwoning om zelf in te wonen hierop meer kans maken. Daarnaast wordt het mogelijk om langere tijdelijke huurcontracten te sluiten en deze tussentijds maximaal eenmaal te verlengen, zodat de mogelijkheid tot tijdelijke huurcontracten beter aansluit bij de behoeften in de praktijk.

Reacties op de consultatie

In totaal zijn 54 reacties op deze consultatie openbaar.

Sorteren op: