Peppol BIS 3 (standaard voor gegevensuitwisseling)

Forum Standaardisatie toetst of de standaard Peppol BIS geschikt is om aan te bevelen aan de overheid. In deze openbare consultatie kunt u reageren op dit advies van experts.

Peppol BIS is een internationaal afsprakenstelsel in het elektronisch berichtenverkeer voor bestel, inkoop en facturatie.

Forum Standaardisatie adviseert de publieke sector over het gebruik van ICT-standaarden en onderhoudt de lijst met ICT-standaarden die verplicht of aanbevolen zijn voor de overheid.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 28-01-2022
Einddatum consultatie 25-02-2022
Status Gesloten
Type consultatie Beleidsnota
Organisatie Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Onderwerpen Organisatie en beleid ICT Organisatie en beleid

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Nederlandse overheden (Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen) en instellingen uit de (semi-) publieke sector.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Het is van groot belang dat we onze digitale gegevens veilig en makkelijk met elkaar kunnen uitwisselen. Forum Standaardisatie helpt dit mogelijk te maken door open standaarden te toetsen en voor te schrijven aan publieke organisaties.

Sommige standaarden zijn nieuw en veelbelovend óf worden al genoeg gebruikt door de publieke sector. Deze zogenoemde aanbevolen standaarden zijn daarom niet verplicht maar zijn net zo nuttig. De aanbeveling geldt voor alle overheidsorganisaties: gemeenten, provincies, rijk, waterschappen en uitvoeringsorganisaties.

Het gebruik van Peppol BIS (Business Interoperability Specifications) bevordert leverancier onafhankelijke gegevensuitwisseling van aan bestel, inkoop en facturatie gerelateerde gegevens (e-procurement) van ‘machine-to-machine’.

Experts adviseren om Peppol BIS te plaatsen op de lijst aanbevolen standaarden. Door het gebruik van Peppol BIS kunnen (semi)overheden op een pakketonafhankelijke wijze procurementgegevens met elkaar of met niet-overheidspartijen uitwisselen. Daarnaast is Peppol BIS 3 een internationale standaard waardoor uitwisseling geautomatiseerd kan plaatsvinden over landgrenzen heen. In de toetsing kwam een aandachtspunt naar voren over de relatie van Peppol BIS met andere standaarden op de Lijst Open Standaarden van Forum Standaardisatie.

Waarop kunt u reageren

Wij stellen u in de gelegenheid om te reageren op bijgevoegde vragen. U hoeft alleen te reageren op het onderwerp waarop u commentaar heeft.

Daarnaast kunt u elke aanvullende overweging meegeven aan het Forum Standaardisatie en Overheidsbreed Beleidsoverleg Digitale Overheid (OBDO), die van invloed kan zijn op het besluit om Peppol BIS te plaatsen op de lijst aanbevolen standaarden.

Alle reacties die wij binnen de termijn ontvangen worden door het Forum Standaardisatie in beschouwing genomen.

Downloads

Externe bronnen

Peppol BIS

Bron: www.forumstandaardisatie.nl

Toetsingsprocedure

Bron: forumstandaardisatie.nl