PGT bij dragerschap

Reactie

Naam Amsterdam UMC (Dr. ir. AHA Derijck)
Plaats Amsterdam
Datum 2 februari 2023

Vraag1

U kunt reageren op alle aspecten van het wetsvoorstel.
Klinisch embryoloog Amsterdam UMC, lid PGT Nederland. Reactie op persoonlijke titel.
Zie bijlage.

Bijlage