Wet precursoren voor explosieven

Op 1 maart 2013 is Verordening (EU) nr. 98/2013 in werking getreden. Ter uitvoering van deze verordening wordt een nieuwe wet voorgesteld, houdende regels met betrekking tot het op de markt brengen en het gebruik van precursoren voor explosieven. Deze regels zien met name op de invoering van een vergunningstelsel.

Reacties op de consultatie

In totaal zijn 2 reacties op deze consultatie openbaar.

Sorteren op: