Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wet prejudiciële vragen aan de Hoge Raad

Reactie

Naam Trieling Conflictbemiddeling en Training (mr. R.G.L. Trieling)
Plaats Best
Datum 20 juli 2009

Vraag1

Wilt u op het voorontwerp reageren? U kunt uw reactie hieronder geven.
In mijn hoedanigheid van mediator en van projectleider De andere aanpak van bezwaren en klachten, acht ik het voorontwerp een goede zaak. Het stellen van prejudiciële vragen aan de Hoge Raad kan partijen bij massaschadeclaims, zoals we die bijvoorbeeld kennen in de wereld van beleggingen, sneller de nodige duidelijkheid bieden over het juridische gehalte c.q. de juridische haalbaarheid van een claim. Dat kan partijen er inderdaad toe brengen om (eerder0 tot een minnelijke schikking te komen. Dat levert partijen nu eenmaal de nodige besparingen op in kosten, energie en tijd. In de situatie dat de beantwoording van een prejudiciële vraag door de Hoge Raad duidelijkheid geeft over de mogelijke uitkomst van de juridische weg (lees: optie), kan dat bepaalde partijen ertoe brengen om te kiezen voor een win-winsituatie door een minnelijke schikking aan te gaan en niet de juridische procedure te (blijven) bewandelen.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht