Wet prejudiciële vragen aan de Hoge Raad

De consultatie betreft het voorontwerp van de introductie van een prejudiciële procedure bij de civiele kamer van de Hoge Raad. De Minister van Justitie heeft besloten via een internetconsultatie reacties op het voorontwerp in te winnen.

Reacties op de consultatie

In totaal zijn 6 reacties op deze consultatie openbaar.

Sorteren op: