Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wet prejudiciële vragen aan de Hoge Raad

Reactie

Naam mr. R.J.A. van den Dungen
Plaats Valkenswaard
Datum 19 augustus 2009

Vraag1

Wilt u op het voorontwerp reageren? U kunt uw reactie hieronder geven.
In het voorontwerp wordt wel gesproken over het gegeven dat de Hoge Raad (HR) een termijn kan stellen waarbinnen schriftelijke reacties gegeven kunnen worden, echter het is in de geest van een spoedige behandeling passender om een maximale termijn aan te geven.

Dat geldt eveneens voor het stellen van een termijn van x weken (en eventueel een verlening van een termijn met x weken), waarbinnen de HR een antwoord moet geven op de prejudiciële vraag. Uit het voorontwerp blijkt dit niet hetgeen tot gevolg kan hebben dat de rechtsgang mogelijk ernstig vertraagd wordt indien een partij verzoekt tot een prejudiciële vraag welke door de rechtbank/het gerechtshof wordt overgenomen.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht