Besluit prijsverminderingen

Reactie

Naam Thuiswinkel.org (mr Vincent Romviel)
Plaats Lent
Datum 18 januari 2022

Vraag1

Hoe beoordeelt u de nieuwe regels over prijsverminderingen?
Thuiswinkel.org ondersteunt de gedachte en doel van deze wet dat consumenten niet mogen worden misleid met prijskortingen die niet ‘echt’ zijn. Ook ondersteunt thuiswinkel.org de harmonisatie van deze wetgeving binnen de EU. Harmonisatie binnen de EU is voor online retail van groot belang. Het is nu tijd om ervoor te zorgen dat de nieuwe regels op evenwichtige en zoveel mogelijk geharmoniseerde wijze in de nationale systemen van de lidstaten worden omgezet, om verdere segmentering van de interne markt te voorkomen.

Vraag2

Hoe beoordeelt u specifiek de gevolgen van de drie voorgestelde uitzonderingsbepalingen?
Het is van groot belang voor Nederlandse online retail dat Nederland gebruikt maakt van de uitzonderingsmogelijkheden die de Europese wet biedt op het gebied van consistente prijsverlagingen, houdbare producten en producten die worden geïntroduceerd op de markt. Thuiswinkel.org is dan ook tevreden met de voorgestelde wijziging en ondersteunt de wijziging van het prijsbesluit zoals deze door de wetgever is voorgesteld.

Bijlage