Wetsvoorstel productiebeperking kolen

Dit wetsvoorstel bevat een jaarlijkse beperking op het gebruik van kolen voor elektriciteitsproductie. Op 24 april jl. heeft het kabinet in een brief aan de Tweede Kamer over het Urgenda-vonnis aangekondigd forse CO2-reductie te willen realiseren door de komende jaren de elektriciteitsproductie met kolen substantieel terug te dringen. Bovenop bestaande maatregelen wordt een aanvullende CO2-reductie beoogd van 5 MTon.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 17-07-2020
Einddatum consultatie 14-08-2020
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Onderwerpen Energie

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd nadat de consultatie is gesloten. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn. Voordat reacties gepubliceerd worden, worden deze eerst gecontroleerd op beledigende of aanstootgevende uitspraken.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Elektriciteitsproducenten die gebruik maken van kolen.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Elektriciteitsproducenten mogen volgens het wetsvoorstel bij de productie van elektriciteit met behulp van kolen jaarlijks niet meer CO2 produceren dan 25 - 35% van het aantal Mton Co2 dat in een kalenderjaar geproduceerd zou kunnen worden bij volledige inzet van de centrale voor elektriciteitsproductie met kolen. De in dit wetsvoorstel voorgestelde productiebeperking voor het opwekken van elektriciteit met behulp van kolen laat het gebruik van andere brandstoffen voor elektriciteitsopwekking onverlet. Voor de gemiste productie wordt met de energiebedrijven gesproken over een passende vergoeding voor de geleden schade.

Waarop kunt u reageren

De met het wetsvoorstel beoogde reductie draagt bij aan de reductiedoelstelling in het kader van het Urgenda-vonnis. Op de omvang van de beoogde reductie wordt daarom geen reactie gevraagd, aangezien een dergelijke reactie niet tot wijziging van het voorstel zal leiden. Op alle overige onderdelen van het voorstel kan gereageerd worden.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Externe bronnen

Te wijzigen regeling Wet verbod op kolen bij elektriciteitsproductie

Bron: wetten.overheid.nl