Wijziging Regeling voertuigen, RDW als goedkeuringsinstantie bijzondere bromfietsen

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een wijziging voor van de Regeling voertuigen. De wijziging is een noodzakelijke technische uitwerking van het wetsvoorstel Wijziging WVW 1994 i.v.m. Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) als onafhankelijke goedkeuringsinstantie. Dat wetsvoorstel belegt de bevoegdheid tot het toelaten van bijzondere bromfietsen bij de RDW. De nu voorliggende regeling bepaalt de regels ter uitoefening van deze bevoegdheid van de RDW.

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Regelgeving is in werking getreden, 11 januari 2024

De Regeling is op 1 januari 2024 in werking getreden.

Link toegevoegd, 27 november 2023

De Regeling is op 27 november 2023 in de Staatscourant gepubliceerd, met in de Toelichting een inhoudelijke reactie van het ministerie. De Regeling zal op 1 januari 2024 in werking treden.

Consultatie rapport gepubliceerd, 17 maart 2023

De samenvatting van de reacties op de internetconsultatie is gepubliceerd. het ministerie zal op een later moment inhoudelijk reageren.