Wijziging Regeling voertuigen, RDW als goedkeuringsinstantie bijzondere bromfietsen

Reactie

Naam LEV Kenniscentrum, HAN University of Applied Sciences (P Dekker)
Plaats Arnhem
Datum 12 januari 2023

Vraag1

Hebt u vragen of opmerkingen? U kunt via deze website reageren op alle onderdelen van de regeling en de toelichting.
Voor alle duidelijkheid: Deze internetconsultatie gaat alleen over het wetsvoorstel om de RDW in te stellen als onafhankelijke goedkeuringsorganisatie voor bijzondere bromfietsen. De technische eisen voor het kader Lichte Elektrische Voertuigen (LEVs) komen op een later moment aan de orde. Hiervoor volgt dan opnieuw een internetconsultatie.
De vragen en opmerkingen van het LEV Kenniscentrum (HAN University of Applied Sciences)
staan in bijgevoegd document.

Bijlage