Wijziging Regeling voertuigen, RDW als goedkeuringsinstantie bijzondere bromfietsen

Reactie

Naam LEVA-EU (A. Roetynck)
Plaats Gent (B)
Datum 16 januari 2023

Vraag1

Hebt u vragen of opmerkingen? U kunt via deze website reageren op alle onderdelen van de regeling en de toelichting.
Voor alle duidelijkheid: Deze internetconsultatie gaat alleen over het wetsvoorstel om de RDW in te stellen als onafhankelijke goedkeuringsorganisatie voor bijzondere bromfietsen. De technische eisen voor het kader Lichte Elektrische Voertuigen (LEVs) komen op een later moment aan de orde. Hiervoor volgt dan opnieuw een internetconsultatie.
LEVA-EU heeft zeer ernstige vragen/twijfels over de wettelijkheid van dit voorstel. Die vragen worden uitgelegd en geargumenteerd in bijgevoegd document.

Bijlage