Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

RED II Regeling energie vervoer kalenderjaren 2022-2030

Het Ministerie van IenW bereidt de implementatie voor van het vervoersgedeelte van de EU herziene Richtlijn hernieuwbare energie (RED II). Hierbij worden ook afspraken uit het Klimaatakkoord en het Duurzaamheidskader Biogrondstoffen uitgewerkt. Eerder is de Wet milieubeheer in 2021 aangenomen in de Tweede en Eerste Kamer, en het bijbehorende Besluit is in november 2020 al geconsulteerd. In de voorliggende consultatie staat de Regeling energie vervoer 2022-2030 centraal.

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Regelgeving is in werking getreden, 13 januari 2022

De Regeling is op 1 januari 2022 in werking getreden.

Consultatie rapport gepubliceerd, 13 januari 2022

Het hoofdlijnenverslag van de internetconsultatie is op de website gepubliceerd. Hierin is ook een reactie van het ministerie opgenomen.

Link toegevoegd, 4 januari 2022

Op 23 december 2021 is de Regeling in de Staatscourant gepubliceerd. In de Toelichting, paragraaf 5.3 staat een samenvatting van de ingediende reacties en een reactie daarop van het ministerie.

Nieuwe versie concept regeling toegevoegd, 10 september 2021

Aan het document 'wijziging Regeling energie vervoer' is een verwijzing naar de ATR en de MKB-toets opgenomen.

Zoeken
Uitgebreid zoeken