Regeling Bouwbesluit 2012 inzake EPBD III

Regeling Bouwbesluit 2012 inzake EPBD III

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 18-10-2019
Einddatum consultatie 06-11-2019
Status Gesloten
Type consultatie Ministeriële regeling
Organisatie Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Keten-ID 10415
Onderwerpen Bouwen en verbouwen

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Consumenten, gebouweigenaren, gebouwbeheerders, installateurs

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Op 9 juli 2018 is de herziening van de richtlijn Energieprestatie van Gebouwen (2018/844) in werking getreden. Deze herziening heeft tot doel om het energiegebruik van gebouwen in de Europese Unie te verminderen. De herziening moet uiterlijk 10 maart 2020 in Nederland zijn geïmplementeerd. Met het besluit houdende wijziging van het Bouwbesluit 2012 en van enkele andere besluiten inzake de implementatie van de tweede herziening van de richtlijn energieprestatie gebouwen is de herziening omgezet in nationale regelgeving. Met deze regeling wordt nadere invulling gegeven aan de bepalingen over energieprestatie-eisen en systeemeisen voor technische bouwsystemen, de documentatieverplichting voor energieprestatie voor technische bouwsystemen en de keuringen voor verwarmings- en airconditioningsystemen.

Waarop kunt u reageren

Met de herziening van de richtlijn Energieprestatie van Gebouwen worden aanvullende maatregelen geïntroduceerd om het energiegebruik van gebouwen te verminderen. Met de regeling wordt de rekenmethodiek voor het berekenen van energieprestatie-eisen van technische bouwsystemen gewijzigd in lijn met de nieuwe energieprestatiebepalingsmethode, wordt er nadere invulling gegeven aan de systeemeisen voor technische bouwsystemen, worden de minimumeisen bepaald waaraan de documentatie van energieprestatie van technische bouwsystemen moet voldoen en wordt er nadere invulling gegeven aan de keuringen voor verwarmings- en airconditioningsystemen. Hierop kan worden gereageerd.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen