wijziging van de Regeling elektronische bekendmaking en beschikbaarstelling regelgeving decentrale overheden

aanpassing van de Regeling elektronische bekendmaking en beschikbaarstelling regelgeving decentrale overheden in verband met wijziging in de aanlevering van officiële publicaties en geconsolideerde versies

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 04-04-2016
Einddatum consultatie 15-05-2016
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie Ministeriële regeling
Organisatie Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Onderwerpen Gemeenten Provincies Waterschappen

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

De invoering van een nieuw systeem om officiële publicaties aan te bieden voor publicatie op overheid.nl vormt aanleiding om de wijze waarop die aanbieding geschiedt opnieuw vorm te geven. De aan de aanbieding te stellen voorwaarden (wijze van consolideren, toevoeging van bepaalde metadata) worden opgenomen in bijlagen bij de regeling.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

gemeenten, provincies, waterschappen en gemeenschappelijke regelingen met een eigen publicatieblad

Verwachte effecten van de regeling

Vereenvoudiging van de aanlevering van geconsolideerde regelgeving

Doel van de consultatie

Bieden van de gelegenheid te reageren

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

de gehele regeling met toelichting