Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Regeling erkenning opleidingsinstellingen en assessments VGL

Reactie

Naam Anoniem
Plaats Schiphol-Rijk
Datum 19 september 2022

Vraag1

Hebt u vragen of opmerkingen? U kunt via deze website reageren op deze regeling en de toelichting.
1) Bijlage A: Hoe zie de toets eruit voor de instructeur die ten overstaande van een IL&T functionaris een proefles moet geven? Er is niet omschreven aan welke criteria er worden voldaan?

2) Bijlage A: Er wordt gerefereerd naar een 2e opleiding waaraan een instructeur moet voldoen (VA ADR). Aangezien de regelgeving wordt aangepast op basis van de ICAO TI, lijkt er geen directe link te bestaan (voor zover bekend komt deze eis niet voort uit de ICAO TI). Wat is de meerwaarde voor NL om dit in de nationale regelgeving te behouden (is dit wellicht een overblijfsel uit de oude regeling, die kan worden heroverwogen)? Indien voor Nederland noodzaak om op dit gebied van de ICAO TI af te wijken, dan lijkt nadere uitleg noodzakelijk in de memorie van toelichting.

3) Bijlage B: De minimumtaken per erkenningstype zijn beschreven in deze bijlage. Er wordt aangegeven dat de lijst niet volledig is en slechts de minimale opleidingseisen per erkenningstype weergeeft. Waarom staat deze zin erin? Kan de controlerende instantie dan aanvullende eisen gaan stellen die niet in de regelgeving zijn opgenomen, of wordt de regelgeving in voorkomend geval eerst aangepast?
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht