Regeling erkenning opleidingsinstellingen en assessments VGL

Het ministerie van IenW wil de nationale trainingseisen voor het vervoer van gevaarlijke stoffen gelijk trekken met de aangepaste internationale trainingseisen. Hiervoor vervangt IenW de 'Regeling erkenning opleidingsinstellingen en examinering vervoer gevaarlijke stoffen door de lucht' door de 'Regeling erkenning opleidingsinstellingen en assessments vervoer gevaarlijke stoffen door de lucht'. Ook wordt de 'Regeling erkenningen vervoer gevaarlijke stoffen door de lucht' aangepast.

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Regelgeving is in werking getreden, 18 april 2023

De Regeling is op 1 april 2023 in werking getreden, behalve onderdeel IV van Bijlage B. Dit staat beschreven in artikel 14 van de Regeling.

Link toegevoegd, 9 maart 2023

De Regeling is op 22 februari 2023 in de Staatscourant gepubliceerd. In de Toelichting staat een inhoudelijke reactie op de internetconsultatie. De Regeling treedt in werking op 1 april 2023, behalve onderdeel IV van Bijlage B. Dit staat beschreven in artikel 14 van de Regeling.

Consultatie rapport gepubliceerd, 15 november 2022

Het hoofdlijnenverslag van de internetconsultatie is op de website gepubliceerd. Hierin is ook een inhoudelijke reactie van het ministerie opgenomen.