Regeling erkenning opleidingsinstellingen en assessments VGL

Het ministerie van IenW wil de nationale trainingseisen voor het vervoer van gevaarlijke stoffen gelijk trekken met de aangepaste internationale trainingseisen. Hiervoor vervangt IenW de 'Regeling erkenning opleidingsinstellingen en examinering vervoer gevaarlijke stoffen door de lucht' door de 'Regeling erkenning opleidingsinstellingen en assessments vervoer gevaarlijke stoffen door de lucht'. Ook wordt de 'Regeling erkenningen vervoer gevaarlijke stoffen door de lucht' aangepast.

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Consultatie rapport gepubliceerd, 15 november 2022

Het hoofdlijnenverslag van de internetconsultatie is op de website gepubliceerd. Hierin is ook een inhoudelijke reactie van het ministerie opgenomen.