Regeling erkenning opleidingsinstellingen en assessments VGL

Reactie

Naam JAA Training Organisation (E. Schoonderwoerd)
Plaats Schiphol Rijk
Datum 22 september 2022

Vraag1

Hebt u vragen of opmerkingen? U kunt via deze website reageren op deze regeling en de toelichting.
Assessments
De assessments worden de verantwoordelijkheid van de opleiders. Hoe gaat ILT toezicht houden op een correcte uitvoering van de assessments (pagina 20) uitgaande van het volgende?
De belangrijkste eigenschappen van elk assessment zijn de validiteit en betrouwbaarheid. Een assessment is betrouwbaar wanneer deze hetzelfde scoort bij verschillende kandidaten en met hetzelfde resultaat wanneer ze op verschillende tijdstippen en door verschillende opleiders wordt afgenomen bij even bekwame leerlingen. Een geldig assessment moet daarom vragen bevatten die een getrouwe weergave zijn van de ‘Feitenkennis’, ‘Begripskennis’ en ‘Reproduceerbare vaardigheden’ zoals beschreven in de leerdoelen en toetsmatrijs.
Wordt het assessment plan voor alle opleiders gelijk? Bijvoorbeeld het aantal ‘minimale’ vragen per onderdeel van de toetsmatrijs. Type vragen per taak zijn al wel gespecificeerd.

Basiskennis
Op pagina 8 wordt gesproken over basiskennis en het feit dat dit onderdeel integraal onderdeel moet zijn van alle trainingen en het certificaat. Echter de basiskennis is niet opgenomen in de toetsmatrijs. Het lijkt ons noodzakelijk dan ook de basiskennis te toetsen in het assessment. Komen hier aanvullende eisen voor?

Eric Schoonderwoerd - JAA Training Organisation

Bijlage