Regeling ESF Duurzame Inzetbaarheid

Voorontwerp van de Regeling ESF Duurzame Inzetbaarheid, investeringsprioriteit B voor individuele bedrijven.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 22-05-2014
Einddatum consultatie 04-06-2014
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie Ministeriële regeling
Organisatie Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Onderwerpen Werkgelegenheid

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Doel van de regeling is duurzame inzetbaarheid van werknemers te stimuleren. De subsidie beoogt een bijdrage te leveren aan het realiseren van oplossingen voor blijvende arbeidsparticipatie met toegevoegde waarde voor alle betrokkenen. Dat kan door het bevorderen van gezond, veilig, gemotiveerd en productief werken, van indiensttreding tot aan pensionering. Concreet kan dit bijvoorbeeld gaan om het bevorderen van een (leer)cultuur, het maken van een bedrijfs- of organisatiescan of het stimuleren van de in- en externe mobiliteit. Een belangrijk uitgangspunt bij duurzame inzetbaarheid is dat de werkgever en werknemer een gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben. Bedrijven en instellingen kunnen een adviseur in de arm nemen voor het opstellen van een advies of voor de begeleiding bij de implementatie van een advies. De ESF-subsidie bedraagt 50 procent van de subsidiabele kosten.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

De regeling staat open voor alle bedrijven en instellingen die werknemers in dienst hebben. Focus van de regeling ligt op het midden- en kleinbedrijf (MKB), maar ook grotere organisaties in de (non)-profit sector kunnen er gebruik van maken.

Verwachte effecten van de regeling

Deze investeringsprioriteit is gericht op het leveren van een bijdrage aan het gezond en gemotiveerd houden van werknemers. Zo kunnen werkgevers hun medewerkers behouden voor het steeds sneller veranderende werk. Dit creëert op de lange termijn economisch en sociaal gezien kansen voor een bedrijf. Het effect is bovendien dat werknemers makkelijker inzetbaar zijn. En daarmee vergroten ze hun kansen op werk. Het gaat dus om een bijdrage aan het realiseren van oplossingen voor blijvende arbeidsparticipatie met toegevoegde waarde voor alle betrokkenen.

Doel van de consultatie

Het toetsen van de regeling aan de wensen en behoeften van de beoogde doelgroep.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

U mag op de conceptregeling en de bijbehorende toelichting commentaar leveren.