Regeling gevelisolatie Schiphol 2023

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt de Regeling gevelisolatie Schiphol 2023 voor.

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Regelgeving is in werking getreden, 3 oktober 2023

De Regeling is op 28 september 2023 in de Staatscourant gepubliceerd (https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2023-26407.html) en op 29 september 2023 in werking getreden.

Consultatie rapport gepubliceerd, 23 mei 2023

Hoofdlijnenverslag is gepubliceerd.