Berichten over uw Buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging diverse regelingen betreffende kentekens op bijzondere bromfietsen

Verkeer

In het kort

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een wijziging voor van onder meer de Regeling kentekens en kentekenplaten. Dit is nodig omdat vanaf 1 juli 2024  een kenteken verplicht is voor bijzondere bromfietsen.

Deze regeling volgt op het Besluit kentekening Bijzondere bromfietsen, zie de link hieronder bij ‘Ondersteunende documenten’. Dit voorstel is op 6 november 2023 aangeboden aan de Eerste en Tweede Kamer. Dit besluit regelt onder meer dat de vorm van het kenteken en de kentekenplaat bij ministeriële regeling wordt vastgelegd. Dat gebeurt met deze ministeriële regeling.

Wat is het doel van de Regeling?

Deze wijzigingsregeling past verschillende ministeriële regelingen aan die nodig zijn om de registratie en kentekening van bijzondere bromfietsen in te voeren.

  • In de gewijzigde regelingen wordt o.a. de verschijningsvorm van het kenteken van bijzondere bromfietsen geregeld.
  • Ook wordt een overgangsregime in het leven geroepen voor bijzondere bromfietsen die al in gebruik zijn op het moment waarop deze regeling in werking treedt.
  • Verder wordt vastgelegd welke gegevens geregistreerd moeten worden in het kentekenregister.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd?

U kunt tot en met 22 februari 2024 via deze website reageren op alle onderdelen van de regeling en de toelichting. Verwacht u dat de regeling effect zal hebben op u of uw organisatie?

Consultatieverslag

Het is niet meer mogelijk om te reageren op deze consultatie. Download hier het consultatieverslag.

Reacties op deze consultatie10 openbaar

Bekijk alle reacties
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Terug naar overzicht

Op de hoogte blijven van dit wetsvoorstel?

Abonneer op deze consultatie

Op de hoogte blijven van wetsvoorstellen waar u interesse in heeft?

Abonneer op nieuwe consultaties