Regels voor onbemande luchtvaartuigen (drones) en uitvoering Europese Verordeningen

Vanaf 31 december 2020 gelden nieuwe, Europese regels voor het vliegen met een onbemand luchtvaartuig (drones), Verordening (EU) nr. 2019/945 en nr. 2019/947. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt de uitvoering van deze verordeningen voor. Dat vereist wijziging van diverse regelingen die betrekking hebben op onbemande luchtvaartuigen (drones). Daarbij is het noodzakelijk om luchtverkeersregels en enkele andere bepalingen voor onbemande luchtvaartuigen vast te stellen.

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Regelgeving is in werking getreden, 5 januari 2021

De Regeling is op 31 december 2020 in werking getreden.

Link toegevoegd, 5 januari 2021

De Regeling is op 29 december 2020 in de Staatscourant gepubliceerd, en op 31 december 2020 in werking getreden. In de toelichting is een reactie op de internetconsultatie opgenomen.

Inhoudelijke reactie IenW toegevoegd, 5 januari 2021

Aan het verslag is een inhoudelijke reactie van het ministerie toegevoegd.

Consultatie rapport gepubliceerd, 3 december 2020

De samenvatting van de ingediende reacties is op de website gepubliceerd. het ministerie zal op een later moment inhoudelijk reageren.