Wijziging van de Regeling op afstand bestuurde luchtvaartuigen in verband met het verruimen van de mogelijkheden voor gecertificeerd drone gebruik

De markt voor op afstand bestuurde luchtvaartuigen systemen groeit heel erg snel de afgelopen jaren. Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu wil deze groei faciliteren door stapsgewijs de regelgeving aan te passen en zo meer ruimte voor professioneel gebruik van drones te bieden. Daarnaast vindt verruiming van het regime plaats vanwege behoefte bij operators en bij gebruikers van drones services, om hoger in de buitenste ring van de civiele Control Zones (CTRs) van een luchthaven te vliegen.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 19-07-2017
Einddatum consultatie 30-08-2017
Status Regeling in werking getreden
Type consultatie Ministeriële regeling
Organisatie Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Onderwerpen Luchtvaart

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Het doel is om de regelgeving voor gecertificeerde drone operators (ROC houders) aan te passen, zodat de luchtverkeersregels versoepeld worden. Hiervoor worden de minimale afstanden die een drone in acht moet nemen ten opzichte van aaneengesloten bebouwing, mensenmenigten en wegen verkleind naar 25 meter.

Om bijv. inspecties aan hoge objecten uit te voeren is het noodzakelijk om in de regelgeving dergelijke objecten uit te zonderen van het verbod om hoger dan 45 meter in de buitenste ring van civiele CTRs te vliegen. We regelen dan dat het toegestaan is om binnen een straal van 25 meter rond en tot 5 meter boven het hoogste punt van het obstakel te vliegen.

Doelgroepen die geraakt worden:
gecertificeerde drone operators (ROC houders).

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

De gecertificeerde drone operators krijgen meer ruimte om vluchten uit te voeren, terwijl er geen grote verandering in hun vergunningen nodig is. Hierdoor krijgen zij economisch meer kansen en kan deze sector verder groeien.

Waarop kunt u reageren

De consultatie vindt plaats om belangstellenden en belanghebbenden de gelegenheid te bieden een reactie te geven op de wijziging van de voorgenomen Regeling op afstand bestuurde luchtvaartuigen en nota van toelichting. Op de gehele voorgenomen wijziging kan een reactie worden geven.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen