Regeling tarieven transportsectoren

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat werkt aan een nieuw tarievenstelsel voor vergunningen die door of in mandaat van de Inspectie Leefomgeving en Transport (hierna: ILT) worden verstrekt. In deze Regeling tarieven transportsectoren worden de verschillende regelingen waarin de tarieven zijn vastgelegd teruggebracht tot één regeling voor alle transportsectoren (luchtvaart, scheepvaart, railvervoer en wegvervoer).

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Regelgeving is in werking getreden, 3 januari 2023

De Regeling is op 1 januari 2023 in werking getreden.

Link toegevoegd, 3 januari 2023

De regeling is op 27 december 2022 in de Staatscourant gepubliceerd. In de toelichting wordt een inhoudelijke reactie gegeven op de internetconsultatie. De Regeling is op 1 januari 2023 in werking getreden.

Consultatie rapport gepubliceerd, 11 december 2022

Nieuwe versie concept regeling toegevoegd, 18 oktober 2022

18 oktober: Er zijn nog enkele tarieven toegevoegd aan de Regeling.