Regeling acute zorg

De Regeling acute zorg geeft op een aantal punten een nadere invulling aan het Besluit acute zorg. Het Besluit acute zorg ligt momenteel bij de Raad van State voor advies. Een eerdere versie van het Besluit is ter informatie bijgevoegd, evenals een document met een aantal wijzigingen in het Besluit dat van belang is voor de beoordeling van de concept regeling.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 12-01-2021
Einddatum consultatie 23-02-2021
Status Gesloten
Type consultatie Ministeriële regeling
Organisatie Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Keten-ID 11179
Onderwerpen Organisatie en beleid

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Regionale overleggen acute zorgketen (ROAZ-en), zorgaanbieders, zorgverzekeraars, gemeenten, inwoners, voorzitters van veiligheidsregio's.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Deelname aan en naleving afspraken ROAZ-en, zorgvuldige besluitvormingsprocedures bij een eventuele gehele of gedeeltelijke, tijdelijke of blijvende sluiting van het aanbod van acute zorg op een bepaalde locatie.

Waarop kunt u reageren

Op het concept van de Regeling acute zorg Wkkgz.

Downloads

Overige documenten

  • Besluit acute zorg Wkkgz versie 26 mei 2020

  • Wijzigingen besluit acute zorg