Regeling Bouwbesluit BENG

Met deze wijziging van de Regeling Bouwbesluit 2012 wordt een nadere invulling gegeven aan een aantal onderdelen van het besluit houdende wijziging van het Bouwbesluit 2012 en van enkele andere besluiten inzake bijna energie-neutrale nieuwbouw (BENG-besluit) en wordt een eis voor het tegengaan van oververhitting gesteld.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 20-12-2019
Einddatum consultatie 19-01-2020
Status Gesloten
Type consultatie Ministeriële regeling
Organisatie Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Keten-ID 10329
Onderwerpen Bouwen en verbouwen

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Bouwbedrijfsleven in de ruimste zin van het woord, burgers en overheden.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Verbetering van de energieprestatie en het garanderen van een comfortabel binnenklimaat bij nieuwbouw.

Waarop kunt u reageren

U kunt reageren op de gehele ontwerp-regeling en -toelichting.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Effectentoetsen
Toelichting op IAK vragen