Ontwerp Regeling experiment gesloten coffeeshopketen

De Ontwerp-Regeling experiment gesloten coffeeshopketen geeft nadere uitwerking aan het voorstel van Wet experiment gesloten coffeeshopketen en het Ontwerp-Besluit experiment gesloten coffeeshopketen. De regeling bevat regels over de selectie van telers, de verpakking en kwaliteit van hennep of hasjiesj en de te voeren administratie en unieke identificatiemarkering.

Reacties op de consultatie

In totaal zijn 24 reacties op deze consultatie openbaar.

Sorteren op: