Regeling kansspelen op afstand en Uitvoeringsregeling kansspelen

Deze ontwerpregelingen bevatten regels ter uitvoering van de Wet kansspelen op afstand (Stb. 2019, 127) en het Besluit kansspelen op afstand (thans in ontwerp) en strekken tot de totstandkoming en borging van verantwoord, betrouwbaar en controleerbaar aanbod van kansspelen op afstand met een hoog beschermingsniveau voor de speler. De ontwerpregelingen zijn gebaseerd op de consultatieversie van het ontwerpbesluit kansspelen op afstand (www.internetconsultatie.nl/besluitkansspelenopafstand).

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 24-07-2019
Einddatum consultatie 18-09-2019
Status Gesloten
Type consultatie Ministeriële regeling
Organisatie Ministerie van Justitie en Veiligheid
Onderwerpen Overige economische sectoren

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Er wordt voorzien dat de volgende partijen in ieder geval door de regeling kunnen worden geraakt.
- Partijen die in aanmerking willen komen voor een vergunning tot het organiseren van kansspelen op afstand;
- Partijen die houder zijn van een vergunning tot het organiseren van kansspelen in Nederland;
- Spelers die (willen) deelnemen aan kansspelen op afstand;
- Organisaties en zorgverleners die werkzaam zijn op het gebied van (kansspel)verslavingszorg;
- Financiële dienstverleners;
- Keurings- en certificeringsinstellingen;
- Sportclubs, -verenigingen en -organisaties;
- Kansspelautoriteit;
- Financial Intelligence Unit - Nederland;
- Belastingdienst;
- Overige partijen die bij het organiseren van kansspelen of bij het toezicht op de naleving van de kansspelwetgeving (en gerelateerde regelgeving als de Wet op de kansspelbelasting en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) betrokken kunnen zijn, zoals belastingadviseurs.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

- Er ontstaat een legaal aanbod van online kansspelen met de afgifte van vergunningen door de Kansspelautoriteit;
- Illegaal aanbod kan beter worden bestreden;
- Er wordt voorzien in een hoog beschermingsniveau tegen kansspelverslaving doordat vergunninghouders die kansspelen op afstand, in speelautomatenhallen en in speelcasino’s aanbieden een verslavingspreventiebeleid moeten voeren dat voldoet aan strikte voorwaarden met bijbehorende registratieverplichtingen.

Waarop kunt u reageren

Op alle onderdelen van de ontwerpregelingen en de daarbij behorende toelichtingen.

Downloads

Externe bronnen

Te wijzigen regeling Regeling werving, reclame en verslavingspreventie kansspelen

Bron: wetten.overheid.nl

Te wijzigen regeling Uitvoeringsregeling kansspelheffing

Bron: wetten.overheid.nl