Regeling regionale aanpak vsv

In de regeling worden de voorwaarden en kaders vastgesteld voor een regionaal programma om voortijdig schooluitval te voorkomen en te bestrijden. Scholen en gemeenten stellen vast welke maatregelen zij hiervoor nemen. Dit regionaal programma wordt uitgevoerd in elke RMC-regio. Het voorkomen van schooluitval blijft de belangrijkste doelstelling.

Reacties op de consultatie

In totaal zijn 28 reacties op deze consultatie openbaar.

Sorteren op: