Tijdelijke regeling signaal betalingsachterstanden

De regeling beoogt de uitwisseling van persoonsgegevens mogelijk te maken voor een experiment met de vroegsignalering van schulden in de gemeenten Amsterdam, Dordrecht, Purmerend en Rotterdam. De regeling is gebaseerd op de experimenteerbepaling (artikel 10) van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 04-05-2021
Einddatum consultatie 01-06-2021
Status Gesloten
Type consultatie Ministeriële regeling
Organisatie Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Keten-ID 12074
Onderwerpen Gezin en kinderen Organisatie en beleid

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Inwoners van de gemeenten Amsterdam, Dordrecht, Purmerend en Rotterdam met betalingsachterstanden op gemeentebelastingen.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

De doelgroep (inwoners met problematische schulden) krijgen hulp aangeboden van gemeentelijke schuldhulpverleners.

Waarop kunt u reageren

Op alle onderdelen.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen