Regeling windenergie op zee 2015

Op grond van deze regeling kan subsidie worden aangevraagd voor de eerste 700 MW windenergie op zee. Deze 700 MW wordt gerealiseerd op twee kavels in het windenergiegebied Borssele. Vanwege de samenhang wordt de Uitvoeringsregeling Wet windenergie op zee tegelijk geconsulteerd.

Reacties op de consultatie

In totaal zijn 11 reacties op deze consultatie openbaar.

Sorteren op: