Regels voor op afstand bestuurde luchtvaartuigen (RPA's)

Van 22 mei tot en met 20 juni 2014 is het besluit tot wijziging van een aantal luchtvaartbesluiten in verband met regels voor op afstand bestuurde luchtvaartuigen (RPA’s) opengesteld voor internetconsultatie. Met dit besluit worden de documenten vastgesteld die nodig zijn voor de uitvoering van vluchten met RPA’s. Met de regeling worden de eisen vastgesteld om deze documenten te verkrijgen alsmede de eisen voor opleidinginstellingen en bedrijven die luchtwaardigheidskeuringen willen verrichten.

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Regelgeving is in werking getreden, 9 december 2016

Per 1 juli 2015 in werking getreden.

Consultatie rapport gepubliceerd, 16 maart 2015

Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft de conceptversie van de regeling voor op afstand bestuurde luchtvaartuigen in de periode van 24 oktober tot en met 21 november 2014 opengesteld voor openbare internetconsultatie. In dit verslag volgen de belangrijkste commentaren op hoofdlijnen uit de internetconsultatie.