Regels voor op afstand bestuurde luchtvaartuigen (RPA's)

Van 22 mei tot en met 20 juni 2014 is het besluit tot wijziging van een aantal luchtvaartbesluiten in verband met regels voor op afstand bestuurde luchtvaartuigen (RPA’s) opengesteld voor internetconsultatie. Met dit besluit worden de documenten vastgesteld die nodig zijn voor de uitvoering van vluchten met RPA’s. Met de regeling worden de eisen vastgesteld om deze documenten te verkrijgen alsmede de eisen voor opleidinginstellingen en bedrijven die luchtwaardigheidskeuringen willen verrichten.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 24-10-2014
Einddatum consultatie 21-11-2014
Status Regeling in werking getreden
Type consultatie Ministeriële regeling
Organisatie Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Ministerie van Defensie
Onderwerpen Ruimtelijke ordening

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

De regeling strekt in de eerste plaats tot vaststelling van de eisen waaraan moet zijn voldaan ter verkrijging van een bewijs van luchtwaardigheid met betrekking tot een op afstand bestuurd luchtvaartuig (RPA) tot 150 kg, een bewijs van bevoegdheid voor de piloot van een RPA en een RPAS operator certificate (ROC) voor de operator. Bovendien strekt de regeling tot de vaststelling van luchtverkeersregels voor RPA’s.
Tot slot worden eisen vastgesteld voor zowel bedrijven die erkend willen worden voor het verrichten van acceptatiekeuringen in het kader van de verkrijging van het bewijs van luchtwaardigheid als voor opleidingsinstellingen die geregistreerd willen worden voor het geven van een opleiding in het kader van de verkrijging van het bewijs van bevoegdheid.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Bedrijven die als operator van op afstand bestuurde luchtvaartuigen tot 150 kg (willen) fungeren, bedrijven die erkend willen worden voor het verrichten van luchtwaardigheidskeuringen in het kader van de verkrijging van het bewijs van luchtwaardigheid, opleidingsinstellingen die geregistreerd willen worden voor het geven van noodzakelijke opleidingen en bestuurders van deze op afstand bestuurde luchtvaartuigen.

Verwachte effecten van de regeling

Uit de regeling vloeien inhoudelijke nalevingskosten voort voor de organisatie die vluchten wil uitvoeren met op afstand bestuurde luchtvaartuigen in verband met de verplichting voor de organisatie een handboek op te stellen en voor de bestuurders van op afstand bestuurde luchtvaartuigen in verband met de verplichting een opleiding te volgen. De effecten van deze eisen zijn beperkt, omdat deze eisen ook in het kader van de huidige ontheffing worden gesteld. Daarnaast vloeien uit de regeling inhoudelijke nalevingskosten voort voor opleidingsinstellingen die zich willen registreren en bedrijven die erkend willen worden voor het uitvoeren van acceptatiekeuringen ten behoeve van de afgifte van het bewijs van luchtwaardigheid.

Doel van de consultatie

Uit de regeling vloeien inhoudelijke nalevingskosten voort voor de organisatie die vluchten wil uitvoeren met op afstand bestuurde luchtvaartuigen in verband met de verplichting voor de organisatie een handboek op te stellen en voor de bestuurders van op afstand bestuurde luchtvaartuigen in verband met de verplichting een opleiding te volgen. De effecten van deze eisen zijn beperkt, omdat deze eisen ook in het kader van de huidige ontheffing worden gesteld. Daarnaast vloeien uit de regeling inhoudelijke nalevingskosten voort voor opleidingsinstellingen die zich willen registreren en bedrijven die erkend willen worden voor het uitvoeren van acceptatiekeuringen ten behoeve van de afgifte van het bewijs van luchtwaardigheid.

Via www.internetconsultatie.nl/afstandbestuurde_luchtvaartuigen is ook het reeds eerder voor internetconsultatie opengestelde ontwerpbesluit tot aanpassing van een aantal luchtvaartbesluiten te raadplegen. De onderhavige consultatie heeft geen betrekking op dit besluit.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Op alle onderdelen van de ministeriele regeling en de bijbehorende nota van toelichting wordt een reactie gevraagd.

Meer informatie