Wet versterking regie volkshuisvesting

Reactie

Naam Anoniem
Plaats Zeist
Datum 11 maart 2023

Vraag1

Wij ontvangen graag op alle onderdelen van het wetsvoorstel uw opmerkingen.

Wij vragen specifiek uw aandacht voor de in bijlage 3 opgenomen voorstellen voor het versnellen van procedures. Met deze voorstellen wordt invulling gegeven aan de in het plan van aanpak versnellen processen en procedures woningbouw aangekondigde procedurele versnellingen voor woningbouwprojecten. We willen de meedenkkracht en reflecties vanuit de belanghebbende organisaties benutten en daarmee het voorstel verder brengen. U wordt gevraagd om in uw reflectie in ieder geval de gevolgen voor de rechtspraak en rechterlijke instanties te betrekken.
Lijkt me een prima voorstel.
Vooral het hieronder genoemde gedeelte:

Een belangrijk doel voor alle overheden wordt dat twee derde van de nieuwbouw betaalbaar moet zijn voor middeninkomens en lagere inkomens. Samen gaan we er op sturen dat elke gemeente 40% van haar nieuwbouwopgave moet invullen met betaalbare koopwoningen en middenhuurwoningen. Dat moet ervoor zorgen dat gemeenten die dit de laatste jaren te weinig hebben gedaan, vaak de grotere steden, hierin een been bijtrekken.
We zorgen bovendien voor meer sociale huurwoningen en verdelen die woningen beter over de regio. Gemeenten met een relatief kleine sociale huurvoorraad moeten juist meer sociale huur gaan bouwen, namelijk 30% van hun nieuwbouw.

Nu nog de uitvoering!!!