Actuele gegevens reisinformatie openbaar vervoer

De wijziging van het Besluit personenvervoer 2000 zorgt ervoor dat naast de huidige (statische en dynamische) reisinformatie extra en actuelere gegevens beschikbaar komen voor exploitanten van een reisinformatiesysteem (serviceproviders) en hun klanten (reizigers). Ook worden de vervoerders gevraagd gegevens omtrent de toegankelijkheid van het OV (stations, perrons en haltes) te verstrekken en de tarieven worden gevraagd op basis van de OV-chipkaart - en niet langer alleen op basis van zones.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 11-03-2010
Einddatum consultatie 08-04-2010
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Onderwerpen Spoor

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd nadat de consultatie is gesloten. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Door het Besluit personenvervoer 2000 (Bp2000) te wijzigen, worden vervoersdiensten in de toekomst verplicht actuele informatie te verstrekken aan exploitanten van een reisinformatiesysteem. Op deze wijze worden de mogelijkheden uitgebreid voor serviceproviders en vervoerders om reisinformatie te verstrekken via internet of mobiele applicaties.

De Wet personenvervoer 2000 (artikel 14), waar het Bp2000 onder valt, geeft aan dat vervoerbedrijven gegevens moeten verstrekken voor het voeden en actualiseren van een reisinformatiesysteem, zoals een website met een routeplanner voor openbaar vervoer. Momenteel gaat het alleen om zogenaamde statische en dynamische gegevens. Deze informatie is 24 uur of langer van tevoren bekend en gaat alleen over de gehanteerde, geldige dienstregeling en eventuele wijzigingen daarvan in verband met geplande werkzaamheden.

De wijziging van artikel 10 van het Bp2000 zorgt ervoor dat naast de huidige (statische en dynamische) reisinformatie, extra en actuelere gegevens beschikbaar komen. ‘Actuele gegevens’ is informatie over afwijkingen van de in de dienstregeling gehanteerde vertrektijden die korter dan 24 uur van tevoren bekend is. Bijvoorbeeld wanneer door weersomstandigheden of door een ongeval de getroffen openbaar vervoersdienst (tijdelijk) andere vertrek- en aankomsttijden hanteert.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

- Vervoerders
- serviceproviders
- Reizigers die reizen met het OV zullen als eerste merken dat de reisinformatie in het OV actueel gaat worden. Op den duur, als de gegevens gecombineerd worden met gegevens over de weg, is het mogelijk dat ook automobilisten er baat bij hebben reisinformatie over het OV te ontvangen, bijvoorbeeld via een navigatiesysteem.

Verwachte effecten van de regeling

- In de eerste plaats worden vervoerders aangesproken door deze regeling. De vervoerders worden in de regeling verplicht naast statische en dynamische data, nu ook actuele data te leveren. Met deze data kunnen reisadviezen worden gegenereerd.
- Serviceproviders die reisadviezen verspreiden zijn gebaat bij deze regeling. Door middel van deze regeling komen data beschikbaar waarmee reisadviezen gegenereerd kunnen worden.
- De reiziger zelf zal met de actuele reisadviezen zijn reis beter kunnen plannen en tijdens zijn reis adequaat kunnen aanpassen indien dat nodig mocht zijn.

Doel van de consultatie

Het doel van de regeling - het tot stand brengen van actuele reisadviezen - is bedoeld om de reizigers betere reisinformatie te bieden, zodat zij hun reizen nog beter kunnen plannen en nog beter kunnen kiezen welk (openbaar) vervoermiddel zij voor hun reizen gaan gebruiken. Om deze reden is ook het belangrijk om de mening van de reizigers te vernemen.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Er kan gereageerd worden op het concept-besluit en de nota van toelichting.

Meer informatie