Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Regeling stikstofreductie en natuurverbetering

Deze ministeriële regeling stelt nadere regels over de wijze van de monitoring van de wettelijke omgevingswaarde voor stikstofdepositie voor 2030 en over de voorgenomen emissiereductieplicht voor stikstof voor vergunningplichtige bouwactiviteiten.

Reacties op de consultatie

Er is in totaal 1 reactie binnen gekomen op deze consultatie.

Sorteren op:
Zoeken
Uitgebreid zoeken