Wetsvoorstel ruimte voor duurzaamheidsinitiatieven

Het wetsvoorstel helpt groene coalities duurzaamheidsinitiatieven te realiseren. Het wetsvoorstel biedt daarvoor een heldere procedure waarbij recht wordt gedaan aan het initiatief en de borging van publieke belangen. De minister maakt een eigenstandige afweging en kan bij een positief besluit het initiatief opnemen in een wettelijke regeling. Hierdoor wordt een aantal belemmeringen voor de totstandkoming of het succes van dergelijke duurzaamheidsinitiatieven weggenomen.

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Consultatie rapport gepubliceerd, 4 april 2018

Consultatieperiode aangepast, 30 juni 2017

Wegens technische problemen met de website wordt de consultatie met een week verlengd om een ieder de kans te bieden reacties in te dienen.

Consultatieperiode aangepast, 30 juni 2017

Wegens technische problemen met de website wordt de consultatie met een week verlengd om een ieder de kans te bieden reacties in te dienen.

Consultatieperiode aangepast, 19 mei 2017

Reageren kan tot en met 30 juni in plaats van 23 juni 2017.