Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

SAH-wijziging

Deze regeling levert een bijdrage aan het Klimaatakkoord door het aardgasvrij maken van de woningvoorraad. Verhuurders en gemengde VvE's kunnen aanspraak maken op subsidie om hun woningen op een warmtenet aan te sluiten en/of het kookgas te verwijderen.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 27-05-2021
Einddatum consultatie 17-06-2021
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie Ministeriële regeling
Organisatie Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Keten-ID 12862
Onderwerpen Energie Huren en verhuren

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Verhuurders van huurwoningen, ongeacht de prijsklasse. Dit zijn overwegend corporaties, beleggers en particuliere verhuurders.

Gemengde Verenigingen van Eigenaars (VvE's). Dit zijn VvE’s waarvan ten minste één lid verhuurder is van een woning in het gebouw.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Met de regeling kan subsidie worden verstrekt om ca. 65.000 woningen aardgasvrij te maken. Met deze wijzigingen worden de doeltreffendheid en de uitvoerbaarheid van de regeling vergroot.

Waarop kunt u reageren

Er kan gereageerd worden op de gehele regeling en toelichting.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Zoeken
Uitgebreid zoeken

Terug naar overzicht

Acties

Delen regeling