Samenwerkingscolleges middelbaar beroepsonderwijs

Met het samenwerkingscollege maakt de regering het eenvoudiger voor mbo-instellingen om gezamenlijk onderwijs aan te bieden. Het samenwerkingscollege draagt bij aan het borgen van een toegankelijk en herkenbaar onderwijsaanbod voor deelnemers in de regio, tegen een achtergrond van sterk dalende studentenaantallen. Het samenwerkingscollege bevordert innovatie doordat instellingen de krachten kunnen bundelen. Ook introduceert de regering een alleenrecht voor een kleine en unieke opleiding.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 12-07-2016
Einddatum consultatie 09-09-2016
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Onderwerpen Beroepsonderwijs

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd nadat de consultatie is gesloten. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Het eenvoudiger maken voor mbo-instellingen om gezamenlijk onderwijs aan te bieden, met als doel om krimp het hoofd te bieden en werk te kunnen maken van innovatie. Het introduceren van het alleenrecht voor kleine en unieke opleidingen dient te voorkomen dat het onderwijsaanbod verschraalt.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Studenten, onderwijsbestuurders, lokale en regionale overheden, (regionaal) bedrijfsleven

Verwachte effecten van de regeling

Voor studenten kan, als gevolg van verschuiving van het opleidingenaanbod, de reisafstand naar de opleiding toenemen. Ditzelfde geldt ook voor overige betrokken zoals (regionaal) bedrijfsleven. Wel versterkt het samenwerkingscollege de herkenbaarheid van het beroepsonderwijs voor deze partijen

Doel van de consultatie

Inzichtelijk maken of het huidige voorstel voldoende ruimte biedt aan instellingen voor samenwerking en hen zo in staat stelt om werk te kunnen maken van innovatie en de effecten van de daling van studentenaantallen het hoofd te kunnen bieden.
Met betrekking tot het alleenrecht is het doel om scherp te krijgen of het voorgestelde alleenrecht (en het eventueel toekennen van een hogere prijsfactor) afdoende maatregelen zijn om het opleidingenaanbod van kleine en unieke opleidingen te borgen.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Reactie is mogelijk op alle onderdelen, met uitzondering van de passages die ingaan op de onderwijsvrijstelling voor btw.

Meer informatie