Wijziging Besluit SDE

In het Energieakkoord is afgesproken dat in 2020 14% hernieuwbare energie gerealiseerd wordt. In 2023 moet dit zelfs 16% zijn. Partijen zijn het erover eens dat de bestaande SDE+ regeling het belangrijkste instrument is voor financiering van de onrendabele top bij de uitrol van hernieuwbare energieopwekking. Er zijn verschillende aanpassingen overeengekomen, die zijn ingebracht in het voortgaande proces van optimalisering van het Besluit.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 11-04-2014
Einddatum consultatie 09-05-2014
Status Gesloten
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Economische Zaken
Onderwerpen Overige economische sectoren

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd nadat de consultatie is gesloten. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Het Besluit SDE (of AMvB SDE) heeft als doel duurzame energie te stimuleren. De SDE is een exploitatiesubsidie, waarbij het verschil tussen de kostprijs van grijze (fossiele) energie en die van duurzame energie wordt vergoed over een periode tot 15 jaar. De hoeveelheid subsidie is afhankelijk van de soort en de hoeveelheid geproduceerde duurzame energie.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Bedrijven en (non) profit instellingen die aanspraak willen maken op de SDE+.

Verwachte effecten van de regeling

Door de afspraken in het Energieakkoord zijn vrijwel alle relevante partijen op de hoogte van de nadere uitwerkingen. Voor de uitwerking in het Besluit SDE is met verschillende partijen gesproken over de nadere invulling. Dit zijn onder meer brancheorganisaties, ondertekenaars van het Energieakkoord en (potentiële) subsidieaanvragers.

Met name op de gebieden van windenergie en bij- en meestook zijn inhoudelijk zaken veranderd. 'Projecten in andere lidstaten' is als inhoudelijk onderwerp toegevoegd.

Daarnaast zijn verschillende wijzigingen in artikelen doorgevoerd die de leesbaarheid van de regeling ten goede komen.

Doel van de consultatie

Het Besluit duurzame energieproductie is een belangrijk instrument om de uitrol van duurzame energie te faciliteren. Er zijn veel partijen die van de SDE gebruik maken. Voor sommige technieken worden er grote wijzigingen doorgevoerd die belangrijk zijn voor uitrol van duurzame energie.

Het doel van de consultatie is om belanghebbenden te informeren, en hen de mogelijkheid te bieden om te reageren op een concept van het Besluit SDE.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

De punten waarop het Besluit SDE gewijzigd wordt.

Meer informatie