Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Subsidieregeling experimenten, kennisontwikkeling en kennisoverdracht wonen 2022

Consultatie gesloten Huisvesting

In het kort

De opgaven met betrekking tot het bouwen, het wonen en de woonomgeving hebben een voortdurende urgent

De Subsidieregeling Experimenten, Kennisontwikkeling en kennisoverdracht Wonen draagt bij aan de realisatie van doelstelling Woningmarkt van de Rijksbegroting: een vrij toegankelijke, vraaggerichte woningmarkt met steun voor degenen die dat nodig hebben. 

De minister kan subsidie verstrekken aan rechtspersonen die experimenten uitvoeren of activiteiten verrichten ten behoeve van kennisontwikkeling en kennisoverdracht gericht op:
a. het scheppen van randvoorwaarden voor een goed functionerende woningmarkt;
b. het versterken van de positie van de woonconsument;
c. het bevorderen van de kwaliteit van de leefomgeving; 
d. het waarborgen van de minimale kwaliteit van gebouwen en het verbeteren van de kwaliteit van gebouwen, met inbegrip van het stimuleren van energiebesparing.

Reacties op deze consultatie2 openbaar

Bekijk alle reacties
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Terug naar overzicht

Op de hoogte blijven van dit wetsvoorstel?

Abonneer op deze consultatie

Op de hoogte blijven van wetsvoorstellen waar u interesse in heeft?

Abonneer op nieuwe consultaties