Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Subsidieregeling experimenten, kennisontwikkeling en kennisoverdracht wonen 2022

Reactie

Naam Particulier (Peter Peereboom)
Plaats Hurdegaryp
Datum 15 januari 2022

Vraag1

Wilt u reageren op regeling van de Minister van BZK voor de verstrekking van subsidies voor experimenten, kennisontwikkeling- en kennisoverdrachtactiviteiten op het terrein van het rijksbeleid met betrekking tot het bouwen, het wonen en de woonomgeving? Dan kunt u hier uw reactie geven.
U kunt dat doen door een bericht achter te laten of door een document te uploaden
Essentieel is, dat Onderzoek als te subsidiëren instrument wordt benoemd.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht