Besluit toepassingsbereik sensitieve technologie

Deze amvb vindt zijn grondslag in de Wet Veiligheidstoets investeringen, fusies en overnames (hierna verder te noemen: Wet vifo). De Wet vifo heeft ten doel risico's voor de nationale veiligheid te beheersen door middel van investeringstoetsing. Dit besluit is relevant voor verwervingsactiviteiten in ondernemingen die actief zijn op het gebied van sensitieve technologie.

Reacties op de consultatie

In totaal zijn 2 reacties op deze consultatie openbaar.

Sorteren op: