Regeling reguleren smaken e-sigaret

Door deze regeling wordt het eerdere regeringsbesluit ingevuld om de smaken voor e-sigaretten te beperken. De regeling bevat een limitatieve lijst met toegestane smaakstoffen die vooral in tabakssmaken voorkomen.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 01-09-2022
Einddatum consultatie 28-09-2022
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie Ministeriële regeling
Organisatie Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Keten-ID 14484
Onderwerpen Gezondheidsrisico's Jongeren

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Gebruikers, verkopers, importeurs en producenten van niet-nicotinehoudende en nicotinehoudende vloeistoffen voor elektronische dampwaar

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Door de regeling zal het aanbod van toegestane smaakjes voor de vloeistoffen voor elektronische dampwaar worden beperkt.

Waarop kunt u reageren

Op de gehele regeling.

Het regeringsbesluit is al in internetconsultatie geweest (van 19 december 2020 tot en met 2 februari 2021). De reacties hierop zijn in het verslag verwerkt. Ga naar https://www.internetconsultatie.nl/smaakjes/berichten.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Externe bronnen

Te wijzigen regeling Tabaks- en rookwarenregeling

Bron: wetten.overheid.nl