Besluit sollicitatieplicht Appa voor bewindspersonen en decentrale politieke ambtsdragers

De amvb ziet op de sollicitatieplicht en de planmatige begeleiding en andere ondersteuning voor gewezen politieke ambtsdragers

Reacties op de consultatie

In totaal zijn 0 reacties op deze consultatie openbaar.