Denk mee met de Staatscommissie rechtsstaat

De Staatscommissie rechtsstaat is ingesteld om te bekijken of de rechtsstaat in Nederland goed werkt. Hierbij kijkt de staatscommissie vooral of het de rechtsstaat lukt burgers goed te beschermen. De commissie zal hierover een onafhankelijk advies uitbrengen aan de regering, het parlement en de rechtspraak. De Staatscommissie rechtsstaat nodigt iedereen uit om via deze website ervaringen te delen en mee te denken over verbeteringen van onze rechtsstaat.

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Consultatie rapport gepubliceerd, 16 januari 2024

De internetconsultatie heeft 76 unieke reacties opgeleverd, die samen honderden pagina’s aan ervaringen en inzichten bevatten. In dit consultatieverslag beschrijft de commissie de rode draden in de reacties.