Denk mee met de Staatscommissie rechtsstaat

Reactie

Naam bezorgde burger (dré hopmans)
Plaats utrecht
Datum 1 juli 2023

Vraag1

Voor haar onderzoek is de Staatscommissie rechtsstaat op zoek naar ervaringen en perspectieven van burgers op de rechtsstaat en de rechtsstatelijke cultuur in Nederland. Welk onderwerp verdient in uw ogen speciale aandacht en waarom? Wat zijn concrete maatregelen om het functioneren van de regering, het parlement en de rechtspraak en hun onderlinge verhouding in de praktijk te verbeteren? Hoe kan de rechtsbescherming van de burger effectief beter worden?
Bescherm burger; oog voor menselijke maat; voorkom machtsmisbruik en willekeur.
Verhalen uit de praktijk; "ongekend onrecht" waarom is het misgaan en zal het blijven misgaan.

"rariteiten bij Raad van State":
RvS over rapport "ongekend onrecht" -> het maakt weinig indruk.
RvS niets geleerd; schenden rechtsbeginselen gaat door.
RvS hoeft niet op advies van onze Nationale Ombudsman te wachten daar het slechts een advies is; schoffering ander Hoger College van Staat.

- suggesties tot verbetering; burger en niet overheid centraal stellen.
- wat kan je allemaal overkomen; stop met onbevoegd handelen; leef rechtsregels na; stop vermorzelen van burger en zeker door RvS; RvS heeft voorbeeldfunctie; niemand moet wakker liggen.
- RvS aanspreekbaar laten zijn in niet nakomen zorgplicht richting burger; (onbegrijpelijke) procesbeslissingen nemen moeten zonder enige motivering verboden worden.

- volharden in plegen van talrijke wetsovertredingen
+ het niet verstrekken van processtukken (art.8:39 lid 1 Awb)
+ het geen inzage verschaffen in procesdossiers (art.8:39 lid 2 Awb)
+ het weigeren toepassen van argumentatieve fuik op de procesdossiers (op verzoek RvS maakt dit onderdeel van Awb uit)
- verstoring van goede proces- en rechtsorde door o.a . te voorkomen dat een vd procespartijen in nadeligere procespositie verkeert; negeren "het recht op een eerlijk proces komt ieder van de procesdeelnemers in gelijke mate toe" (recente uitlating van collega-rechter) en duidelijk alle middelen aanwenden om eerlijk proces te ‘saboteren’ zelfs na twee succesvolle wrakingsverzoeken.
- niet te wachten op het advies/oordeel van onze Nationale Ombudsman.

- RvS-processen mogelijk grote fopperij; (slechts aanwezigheid telt; slechts 2½min/zaak om zaak uiteen te zetten; per abuis negatieve beslissing al kunnen lezen; staatsraden voorwaardelijk aan zaak gekoppeld; onbevoegde ambtenaren van Staat nemen (tijdens voorbereiding) procesbeslissingen; negeren van algemene beginselen van behoorlijk bestuur o.a. motiveringsbeginsel; etc.). Hoe serieus wordt de burger genomen al hij nergens zijn verweer kan voeren; verweer voeren moeilijk als burger slechts over eigen stukken beschikt.

- Afdeling leert niets van succesvolle wrakingsverzoeken en evenmin van het rapport "ongekend onrecht", powerplay geen faire play; ‘vermorzelt’ rechtzoekende burger, terwijl ... bescherm burger, neem burger serieus.

Bijlage