Denk mee met de Staatscommissie rechtsstaat

Reactie

Naam Anoniem
Plaats Lisse
Datum 25 mei 2023

Vraag1

Voor haar onderzoek is de Staatscommissie rechtsstaat op zoek naar ervaringen en perspectieven van burgers op de rechtsstaat en de rechtsstatelijke cultuur in Nederland. Welk onderwerp verdient in uw ogen speciale aandacht en waarom? Wat zijn concrete maatregelen om het functioneren van de regering, het parlement en de rechtspraak en hun onderlinge verhouding in de praktijk te verbeteren? Hoe kan de rechtsbescherming van de burger effectief beter worden?
Veel wetgeving kan op meerdere manieren geïnterpreteerd worden. Hierdoor hangt het van de rechter of politiek af welke kant wordt gekozen wat in mijn ogen verkeert gaat wanneer we worden geregeerd door een totalitaire staat, zoals de kant waar we nu op gaan, welke tegen de burgers is en een andere agenda dient. De burgers zijn hierdoor niet beschermt.
Ook het mandaat van de rechtstaat schiet veel te kort om de 'onaantastbare' aan te pakken zoals corrupte politici, rechters en andere landverraders of media die tegen het algemeen belang burgers gegijzeld houden.

Daarom een andere zienswijze:

Ik stel voor om de wet als software te zien. Hierdoor kunnen hiaten, onbedoelde items of bewust ingebrachte teksten (met als doel een andere politieke agenda te dienen) herkent worden door automatische analyse.
Deze analyse software bestaat nog niet maar kan wel gebouwd worden door bijvoorbeeld gebruik te maken met de huidige niveau van AI zoals ChatGPT. Gebruik makende van verschillende informatiebronnen om verschillende interpretaties naast elkaar neer te kunnen leggen om de wet te verbeteren om een 'verkeerde' interpretaties uit te sluiten. 'verkeerde' in de zin van wat niet bedoelt is van het beoogde doel van de wet.

Deze wet/software 'Bugs' kunnen hierdoor stelselmatig worden bediscussieerd en worden opgelost voordat de geniepige interpretatie door de staat wordt misbruikt tegen de burgers zoals nu vaak gebeurt.

Maar misschien is het al te laat aangezien alle EU wetgeving boven de Nederlandse rechtstaat staat.
Daardoor ook deze EU regelgeving meenemen in de software analyse om zo te zien waar we naar toe gaan met de huidige regels.