Denk mee met de Staatscommissie rechtsstaat

Reactie

Naam Anoniem
Plaats tilburg
Datum 23 mei 2023

Vraag1

Voor haar onderzoek is de Staatscommissie rechtsstaat op zoek naar ervaringen en perspectieven van burgers op de rechtsstaat en de rechtsstatelijke cultuur in Nederland. Welk onderwerp verdient in uw ogen speciale aandacht en waarom? Wat zijn concrete maatregelen om het functioneren van de regering, het parlement en de rechtspraak en hun onderlinge verhouding in de praktijk te verbeteren? Hoe kan de rechtsbescherming van de burger effectief beter worden?
strafvordering
de fysieke indeling van de rechtbank bij strafzaken is in feite een obstructie van 6evrm, zeker in vergelijking met civiele zaken.
bij civiele zaken staan de 2 partijen recht tegenover de rechter/rechtbank. beide partijen worden door de rechter/rechtbank intensief bevraagd op hun beweringen
bij strafzaken staan de partijen [staat der nederlanden en verdachte] niet recht tegenover de rechter [er zijn rechters die wel enige fysieke afstand creëren tussen de rechter en de officier van justitie]; daardoor lijkt het alsof de verdachte tegenover 1 andere partij staat [rechter en ovj samen].
ook kan deze fysieke opstelling ervoor zorgen dat de ovj niet diepgaand bevraagd wordt naar zijn beweringen en hoe de aangevoerde bewijzen tot stand zijn gekomen.
hierdoor is m.i. gevaar voor een inbreuk op het eerlijke proces van 6 evrm.

daarom is het m.i. vereist dat de fysieke indeling van de rechtbank bij strafzaken anders wordt ingedeeld