standaardverpakking voor sigaretten en shag

Het doel van het conceptbesluit is het creëren van een delegatiegrondslag om bij ministeriële regeling eisen te stellen aan de standaardverpakkingen van sigaretten en shagtabak. Neutrale verpakkingen verminderen de aantrekkelijkheid van rookwaar en vergroten het bewustzijn van de schadelijkheid van roken. Het kabinet wil een rookvrije generatie realiseren in 2040, waarbij geen enkele jongere meer rookt. Neutrale verpakkingen is één van de maatregelen van dit akkoord.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 25-04-2019
Einddatum consultatie 26-05-2019
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Keten-ID 10443
Onderwerpen Gezondheidsrisico's

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Doelgroepen die door de regeling kunnen worden geraakt:
a. Producenten en importeurs van sigaretten en shag;
b. Eigenaren van verkooppunten en verkoopmedewerkers van sigaretten en shag;
c. Jongeren, ex-rokers en andere consumenten van sigaretten en shag.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen
a. Producenten zullen kosten maken voor het aanpassen van de verpakkingen aan de standaardverpakkingseis. Importeurs zullen kosten maken om ervoor te zorgen dat de verpakking voldoet aan de Nederlandse verpakkingseisen. Deze kosten zijn eenmalig. Daarom is er sprake van beperkte nalevingkosten. Daarbij is het denkbaar dat marketingkosten kunnen afnemen.
b. Er zijn geen aanwijzingen dat de standaardverpakking een directe omzetdaling tot gevolg heeft voor het verkooppunt. Het is denkbaar dat het voor verkoopmedewerkers vlak na invoering van deze maatregel wat meer tijd kost om het juiste pakje te herkennen en te overhandigen aan een consument.
c. Jongeren, ex-rokers en andere consumenten worden niet meer blootgesteld aan marketinguitingen van verpakkingen. Hierdoor worden sigaretten en shag minder aantrekkelijk gemaakt, wordt voorkomen dat de verpakking een promotiemiddel is en wordt de zichtbaarheid van de gecombineerde gezondheidswaarschuwingen vergroot. Dit draagt ertoe bij dat jongeren en ex-rokers minder verleid worden om sigaretten of shag te kopen.

Waarop kunt u reageren

Voor alle belanghebbenden en geïnteresseerden geldt dat er kan worden gereageerd op het besluit. Vraag die gesteld wordt luidt: wat is uw reactie op het voornemen om de standaardverpakking voor sigaretten en shag in te voeren teneinde een rookvrije generatie te realiseren? Bij de weging van de inhoudelijke argumenten die worden aangedragen, wordt rekening gehouden met artikel 5.3 van het WHO-Kaderverdrag inzake tabaksontmoediging.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Externe bronnen

Grondslag Tabaks- en rookwarenwet

Bron: wetten.overheid.nl

Te wijzigen regeling Tabaks- en rookwarenbesluit

Bron: wetten.overheid.nl